විශේෂිත නිෂ්පාදන

අපි ගැන

  • aboutus

සීමාසහිත යූආඕ සැන්ක්සිං යාන්ත්‍රික හා විදුලි තාක්ෂණ සමාගම. යනු විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය ඒකාබද්ධ කරන ඒකාබද්ධ කොටස් ව්‍යාපාරයකි. සමාගම ප්‍රධාන වශයෙන් රේඛීය ක්‍රියාකාරක, පාලන පෙට්ටි, රූපවාහිනී රැගෙන යාම සහ ගොඩබෑමේ පද්ධති, ගෘහ භාණ්ඩ එසවීමේ පද්ධති සහ වෙනත් නිෂ්පාදන පිළිබඳ පර්යේෂණ, සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂ izes තාවයක් දක්වන අතර ක්‍රමයෙන් විශේෂිත මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයක් සාදයි.

 

යෙදුම් ප්‍රදේශය

සමාගම් පුවත්