2017 දී යූආඕ සැන්ක්සිං ඉන්දියාවේ MEDICAL FAIR INDIA 2018 සඳහා සහභාගී විය.

2017 දී යූආඕ සැන්ක්සිං වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සහභාගී විය 2017 ඩසල්ඩෝෆ් හි.

එය ලොව ප්‍රමුඛතම වෛද්‍ය වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය වන අතර වෛද්‍ය තාක්‍ෂණ කර්මාන්තයේ සැපයුම්කරුවන් සඳහා වන කර්මාන්තයේ අංක එකේ වේදිකාව වන COMPAMED.
මෙම පොළේදී, අපගේ සාමාන්‍ය ජර්මානු සේවාදායකයින් හමුවීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව ඇති අතර නව සේවාදායකයින් 132 ක් ලබා ගනී.
සුභ පැතුම්!
(පින්තූරයේ සේවාදායකයා සොෆී සමඟ කෙලින්ම ඇණවුමක් පොළේ තැබුවේය.)


තැපැල් කාලය: නොවැම්බර් -23-2020